Upartiskhedserklæring

Det er essentielt for VALIDAN ApS at kunne dokumentere sin upartiskhed, objektivitet og sine kompetencer, således at omverdenen kan have fuld tillid til troværdigheden og kvaliteten af vort arbejde.
Vor upartiskhed er sikret ved

 • At vi udelukkende beskæftiger os med certificerings- og godkendelsesaktiviteter, og dermed ikke er aktive indenfor rådgivning og lignende
 • At vi sikrer, at medarbejdere ikke under anden reference har ydet rådgivning til vores certificerede kunder indenfor de sidste 2 år.

Vores objektivitet sikres ved

 • At alle certificeringsaktiviteter er genstand for verifikation og/eller godkendelse Interessekonflikter imødegås ved
 • At alle medarbejdere er omfattet af pligt til at orientere omkring kundeforhold der kan udgøre en evt. interessekonflikter

Vores kompetencer er sikret ved

 • At vi primært rekrutterer vores medarbejdere gennem VALIDAN ApS
 • At vi primært yder certificering/godkendelse indenfor VALIDAN ApS kompetencefelt.

VALIDAN ApS har blandt kunder og myndigheder udpeget et Advisory Board. Advisory Boardet giver input om politikker og principper i relation til certificeringsaktiviteternes upartiskhed og sikrer, at aktiviteterne gennemføres upartisk og objektivt i henhold til de godkendte procedurer.

 • Vi forstår at det er vigtigt at være upartiske når der arbejdes med certificering
 • Hvis der opstår interessekonflikter, håndteres disse i forhold til vores retningslinjer
 • Certificering udføres på et objektivt grundlag

VALIDAN ApS vil:

 • Behandle alle kunder, samarbejdspartnere og leverandører åbent, ærligt og respektfuldt.
 • Løbende forbedre vores kvalitetsledelsessystem således, at vore ydelser er effektive og værdiskabende.
 • Være en attraktiv arbejdsplads der tiltrækker dygtige og kompetente medarbejdere.
 • Prioritere ansattes faglige udvikling.