Kvalitetspolitik

VALIDAN ApS har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der efterlever alle krav til BEK.1364 og DS/EN 17021. Vi er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som 3. Parts kontrolinstans indenfor EL, VVS, GAS, kloak, af Energistyrelsen på VE-godkendelsesområderne og Bedre-Bolig ordningen, samt af Dansk Brandsikring- og sikringsteknisk Institut på brandområder og el-termografering. I forbindelse med disse ordninger bliver VALIDAN ApS løbende eksternt auditeret af Sikkerhedsstyrelsen for at sikre, at kvalitetsledelsessystemet efterlever alle krav.

VALIDAN ApS har stort fokus på intern kvalitetsstyring, og vi sikrer igennem forbedringsprocesser, at systemet er effektivt og løbende bliver forbedret. Vi mener, at et effektivt kvalitetsledelsessystem styrker vores kundetilfredshed og sikrer, at vi har et højt fagligt niveau.

  • Vi forstår at det er vigtigt at være upartiske når der arbejdes med certificering
  • Hvis der opstår interessekonflikter, håndteres disse i forhold til vores retningslinjer
  • Certificering udføres på et objektivt grundlag

VALIDAN ApS vil:

  • Behandle alle kunder, samarbejdspartnere og leverandører åbent, ærligt og respektfuldt.
  • Løbende forbedre vores kvalitetsledelsessystem således, at vore ydelser er effektive og værdiskabende.
  • Være en attraktiv arbejdsplads der tiltrækker dygtige og kompetente medarbejdere.
  • Prioritere ansattes faglige udvikling.