Anvendelse af mærker

Fortæl dine kunder om din certificering/godkendelse

Når du har opnået en certificering/godkendelse af et ledelsessystem, har mulighed for at orientere dine kunder herom.

Dette kan foregå på flere måder:

 1. Ved anvendelse af certificerings-/godkendelsesmærket gennem kommunikation og/eller i markedsføringsmateriale.
 2. Ved påsætning af certificerings-/godkendelsesmærket på servicebiler mm.

Du skal sikre dig, at enhver kommunikation om godkendelsen overholder vores almindelige betingelser for certificering/godkendelse. Og enhver anvendelse af vores certificerings-/godkendelsesmærker kræver en skriftlig aftale om overvågning af ledelsessystemet.

Hvad er et Certificerings-/godkendelsesmærke?

 • Certificerings-/godkendelsesmærket består af VALIDAN ApS’s logo sammen med angivelse af certificerings-/godkendelsesområdet.
 • Certificerings-/godkendelsesmærke bruges i overført betydning som et kvalitetsstempel der angiver at virksomhedens ledelsessystem er certificeret/godkendt af VALIDAN ApS

Hvor og hvordan må mærket anvendes?

Enhver anvendelse af et certificerings-/godkendelsesmærke skal sikre at der ikke kan opstå tvivl om, hvad certificering/godkendelse dækker. Generelt vil vi fremhæve, at certificerings-/godkendelsesmærket for et godkendt ledelsessystem ikke må:

  • Anvendes på et produkt eller på et produkts emballage/brugsanvisning/produktblad, idet det fejlagtigt indikerer, at det er produktet der er certificeret.
  • Anvendes på eller i forbindelse med virksomhedens laboratorieprøvning, kalibreringsattest/rapport, inspektionsrapporter.

Krav til selve mærket

 • Mærket skal være det af VALIDAN ApS udleverede eller fremsendte.
 • Mærket skal reproduceres i sin helhed og i mindst 15 mm højde af hensyn til læsbarheden.
 • Mærket må ikke være større end virksomhedens eget logo og skal vises sammen med dette i en afstand svarende til mærkets højde.
 • Mærket må ikke trykkes på materialer der betyder at teksten bliver utydelig. Eksempelvis på tekstiler eller på en meget nopret overflade.

Kommunikation om Certificering/godkendelsen

En kommunikation omkring din certificering/godkendelse kræver ingen aftale med VALIDAN ApS.

Enhver kommunikation (skriftlig, elektronisk, digitalt eller mundtligt) omkring din certificering/godkendelse skal være retvisende og i henhold til det udstedte certifikat/godkendelsesbevis gyldighedsområde. Se nærmere om de krav du skal opfylde for at opnå en certificering/godkendelse.

Brug af VALIDAN ApS’ certificerings-/godkendelsesmærker for certificerede/godkendte ledelsessystemer

Du skal være opmærksom på at certificerings-/godkendelsesmærket for ledelsessystemer giver nogle begrænsninger i anvendelsen, som du skal sikre overholdes. Det er specielt muligheden for misforståelser af certificeringens/godkendelsens omfang der giver begrænsninger. Hvis dit certifikat/godkendelsesbevis ikke omfatter hele din virksomhed, må du ikke anvende mærket på brevpapir, fakturaer, generelle brochurer, biler, m.v. uden en klar angivelse af hvad certificeringen/godkendelsen omfatter.

Hvad er et godkendelsesmærke?

 • Godkendelsesmærket består af VALIDAN ApS’s logo sammen med angivelse af godkendelsesområdet.
 • Godkendelsesmærke bruges i overført betydning som et kvalitetsstempel der angiver at virksomhedens ledelsessystem er godkendt af VALIDAN ApS