Klager over afgørelser

Klager over afgørelser truffet af VALIDAN ApS, sendes skriftligt til:

VALIDAN ApS
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
info@validan.dk

VALIDAN ApS sender kvittering til klageren inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af klagen. Af kvitteringen fremgår det, hvor lang behandlingstid der kan forventes, hvis der ikke kan svares umiddelbart. Hvis VALIDAN ApS efter behandling af klagen fastholder afgørelsen kan klageren anke afgørelsen til Sikkerhedsstyrelsen.

Anke

Anke overfor VALIDAN ApS kan indklages til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse.
– Suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis, herunder indskrænkelse,
– Godkendelsesproces i øvrigt
– Manglende anbefaling om godkendelse af Kvalitetsledelsessystem
– Manglende anerkendelse af ansøgning

Dette skal ske skriftligt og anken skal sendes til:

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

www.sik.dk

Samt kopi til

VALIDAN ApS
Jessens Mole 11
5700 Svendborg

Anken skal indeholde alle relevante oplysninger, navn på kontrolinstans, afgørelse der indankes, dato for afgørelse, m.m.

Der gøres opmærksom på at klager, der ønskes indklaget for Sikkerhedsstyrelsen, skal være Sikkerhedsstyrelsen i hænde senest fire uger efter VALIDAN ApS afgørelse er meddelt til kunden.